Reality inzercia

Poznámky sú jednoduchý nástroj, ako sa rýchlo a bez problémov orientovať v množstve inzerátov, ktoré ste si prezreli a zaujali vás. Umožní vám orientovať sa v inzerátoch a ľahko ich porovnávať medzi sebou.

K dispozícií máte 10 predvolených poznámok, ktoré si viete ľubovoľne upravovať ako vám vyhovuje. Navyše si viete k inzerátu pridať svoju vlastnú poznámku, postreh, či krátky popis.

Služba je prístupná len pre registrovaných používateľov. Registráciou získate navyše možnosť ľahko si spravovať poznámky a označené inzeráty. Pod každou poznámkou sa vám zobrazí zoznam vami označených inzerátov.

Energetické Certifikáty

Pre objednávanie certifikátov je treba sa prihlásiť vpravo hore.

Cenník energetických certifikátov

Rodinné domy (od najmenších bungalovov)      119 Eur s DPH
Bytové domy (od 3-4 podlažných jednovchodových RD)      336 Eur s DPH
Iné stavby (malé 1-3 podlažné s výmerou pod 500m2)      420 Eur s DPH
Iné stavby (stredné až väčšie stavby s výmerou nad 500 až do 2000m2)      600 Eur s DPH
Iné stavby (veľke stavby nad 2000m2..OCčká, Log. centrá)      1080 Eur s DPH

Pre sprostredkovateľov (realitné kancelárie) platia iné ceny. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu.

Informácie k energetickej certifikácii

Zo zákona 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom 300/2012 vyplýva , že vlastník budovy si musí dať vypracovať Energetický certifikát na jeho nehnuteľnosť. Nižšie Vám ponúkame citáciu zo zákona.

ZÁKON z 18. septembra 2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

§8
Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti:

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát
c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

(2) Vlastník existujúcej nehnuteľnosti je povinný
c) uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a 1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, 2. pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

(3) Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Sankcie: V § 11 odsek 2 znie:
(2) Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a) ako vlastník
2. neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,
4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi